ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Anagrama Redondo web CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

DEIALDIA
OHI EZ BEZALAKO BATZAR OROKORRA

SE CONVOCA A  TODOS/AS LOS/AS SOCIOS/AS A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, QUE SE CELEBRARÁ EL  PRÓXIMO DÍA 31 DE ENERO DE 2017, MARTES, A LAS 18:30 EN PRIMERA CONVOCATORIA Y, A LAS 19:00 EN SEGUNDA Y ÚLTIMA CONVOCATORIA, EN EL SALÓN PRINCIPAL DE  LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS «LA SANTA CRUZ», SITO EN LA CALLE ZABALGAIN, 3 DE ZIZUR MAYOR.

Convoca guztietara/batekoa/Bazkide/batekoak OHI EZ BEZALAKO BATZAR OROKORRERAKO batekoa, eguna Celebrará el Próximo 2017ko urtarrilaren 31, asteartearen, Primera Convocatoria-ko 18:30-etara eta, 19:00-etara Segunda-n eta, Erretirodunetako eta «GURUTZEA SANTUA» Pentsiodunetako Elkartea La-ren Areto Nagusian Azken Deialdia, Zabalgain Kalean Kokatuta Ko, Zizur Mayor-en 3.

ORDEN DEL DIA

DIA-ren AGINDUA

1º)      LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
1.) Irakurketa eta Onespena ba, Aurreko Saioko Aktako, Procede.

2º)      PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS PARA RENOVACIÓN JUNTA DIRECTIVA Y ELECCIÓN DE CANDIDATURA POR LA ASAMBLEA GENERAL.
2.) Zuzendaritza-Batzordea Berriztatzerako Hautagaietako eta La Asamblea General-etiko Hautagaitza Aukerako Aurkezpena.

3º) RUEGOS Y PREGUNTAS.
3.) Eskariak eta galderak.

LA JUNTA DIRECTIVA
ZUZENDARITZA-BATZORDEA

EL SECRETARIO                                      EL PRESIDENTE                                      EL TESORERO
Idazkaria                                                    Lehendakaria                                               Diruzaina

Pedro Ocáriz Apiñániz                                                   Carlos Gurucharri Goñi                                                 Antonio Urriza Orayen

AL FINALIZAR LA ASAMBLEA, TENDREMOS UN PEQUEÑO APERITIVO EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES
Batzarra bukatzerakoan, ume gosegarria izango dugu erabilera anizkuneko aretoan

Traducción al Euskera realizada con el traductor automático de: http://www.euskara.euskadi.net
Itzultzaile automatikoarekin egindako Euskararen itzulpena: http://www.euskara.euskadi.net

Deja una respuesta