ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2017

 CONVOCATORIA

DE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DEIALDIA DE BATZAR OROKOR ARRUNTA

SE CONVOCA A  TODOS/AS LOS SOCIOS/AS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, QUE SE CELEBRARÁ EL  PRÓXIMO DÍA 13 DE ENERO DE 2017, VIERNES, A LAS 18:00 EN PRIMERA CONVOCATORIA Y, A LAS 18:30 EN SEGUNDA Y ÚLTIMA CONVOCATORIA, EN EL SALÓN PRINCIPAL DE  LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS «LA SANTA CRUZ», SITO EN LA CALLE ZABALGAIN, 3 DE ZIZUR MAYOR.

Guztietara deitzen da/batekoa BATZAR OROKOR ARRUNTERA, datorren 2017ko urtarrilaren, OSTIRALAREN, 13a ospatuko den bazkide/batekoak lehen deialdiko 18:00-etara eta, 18:30-etara bigarren eta, Erretirodunetako eta «GURUTZEA SANTUA» Pentsiodunetako Elkartea La-ren areto nagusian, azken deialdia, Zabalgain kalean, Zizur Mayor-en 3tan, kokatuta.

ORDEN DEL DIA

DIA-ren AGINDUA

1º)      LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
1.) Irakurketa|Irakurgaia eta onespena, aurreko saioko Aktatik, badator.

2º)      PRESENTACIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2016.
2.) 2016aren kontu Aurkezpena.

3º)      RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2016.
4.) 2016ean egindako jardueren laburpena.

4º)      INFORMACIÓN DE ALTAS Y BAJAS AÑO 2016.
5.) Alta-Informazioa eta 2016 Bajak.

5º)      RENOVACIÓN JUNTA DIRECTIVA.
3.) Zuzendaritza-Batzordea Berriztatzea.

6º)       RUEGOS Y PREGUNTAS.
6.) Eskariak eta galderak.

AL FINALIZAR LA ASAMBLEA, TENDREMOS UN PEQUEÑO APERITIVO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB
Batzarra bukatzerakoan, ume gosegarria izango dugu klubaren instalazioetan

Anagrama Vertical

LA JUNTA DIRECTIVA
ZUZENDARITZA-BATZORDEA

EL PRESIDENTE

 

EL SECRETARIO                                                                                   EL TESORERO

Carlos Joaquín Gurucharri Goñi

 

 

Pedro Ocári Apiñániz                                                              Antonio Urriza Orayen

Traducción al Euskera realizada con el traductor automático de: http://www.euskara.euskadi.net
Itzultzaile automatikoarekin egindako Euskararen itzulpena: http://www.euskara.euskadi.net

 

 

 

Deja una respuesta